Du kan nå benytte deg av helsenorge for  timeønsker, 

e-konsultasjon, resepter og stille enkle spørsmål til resepsjonen