Årets influensavaksine koster 300kr blir ikke dekket av frikort

Grupper som anbefales Influensavaksinen

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/