Fra ca uke 42 vil det tilbys influensavakisinering for risikogrupper. 

-Det blir IKKE "drop-inn" som tidligere år.

-Du må bestille tid til vaksinering(bruk telefon, SMS, nettside). Dette er pga avstands-restiriksjoner ifm Covid19- situasjonen.

-Du kan også få satt influensavaksine når du er på time hos din lege- si ifra helt i begynnelsen av timen (eller før timen)  

Risikogrupper er:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege